MX1010-2

Blox edge AI platform, Jetson Nano, 7" Touch Screen

MX1020-1

BLOX edge AI platform, Jetson TX2 NX, Headless

MX1020-2

BLOX edge AI platform, Jetson TX2 NX, 7" touchscreen

MX1030-1

BLOX edge AI platform, Jetson Xavier NX 8 Gb, Headless

MX1030-2

BLOX edge AI platform, Jetson Xavier NX 8 Gb, 7" touchscreen